Nyomtatás

Incoterms 2000

Rovat: Logisztika

szallitas

Figyelem! Nemrégiben megjelent az INCOTERMS 2010,
mely változtatásokat tartalmaz az INCOTERMS 2000 verziójához képest.
Az újdonságokról hamarosan egy összeállítást készítünk.

Az Incoterms jelentése és története

A kereskedelmi forgalomban a teljesítési hely, idő, felelősség és kockázat kérdéseinek pontos meghatározásához szükség van egy a nemzetközi gyakorlatban elfogadott, valamennyi piaci szereplő által egységesen értelmezett szabályozásra, irányelvekre. Az INCOTERMS a fuvarparitás meghatározására szolgáló nemzetközi szabvány, a kereskedelmi, logisztikai, szállítmányozási tevékenységek során. A kifejezés az angol International Commercial Terms (Nemzetközi Kereskedelmi Feltételek) szavak rövidítéséből származik. A nemzetközi kereskedelem egyik alapvető dokumentuma, a legismertebb külkereskedelmi szokvány, mely egyre inkább a belföldi kereskedelmi tevékenységek meghatározó elemévé is válik.

A szállítási feltételekre rendszerint az INCOTERMS 2000 az irányadó, ami azonban nem kötelező nemzetközi jog, hanem csak akkor érvényes, ha azt a szerződő felek egyértelműen kikötötték.

A fuvarparitás meghatározásakor három betűből álló rövidítéseket használunk. EXW, FCA, FAS, FOB, CFR, CIF, CPT, CIP, DAF, DES, DEQ, DDU, DDP. Hogy ezek mit is jelentenek, kiderül a teljes cikkből.

Az ICC vagyis International Chamber of Commerce (Nemzetközi Kereskedelmi Kamara) nevű szervezet iránymutatása. Magyarországi szervezete az ICC Hungary, vagyis a Nemzetközi Kereskedelmi Kamara Magyar Nemzeti Bizottsága.

Az Incoterms célja, hogy a nemzetközi kereskedelmi szerződésekben leggyakrabban szereplő kereskedelmi feltételek értelmezéséhez nyújtson segítséget, azok gyűjteményét adja. A fuvarparitás kétséget kizáró módon szabályozza, az áruszállítással kapcsolatos költségek megoszlását az eladó és a vevő között.
Az INCOTERMS az adásvételi szerződések szerződő feleinek az adott áru értékesítésével kapcsolatos jogaira és kötelezettségeire korlátozódik.

Az INCOTERMS klauzulái meghatározzák:

 • a fuvarparitást;
 • a teljesítés helyét;
 • az eladó és a vevő felelősségét, kötelezettségét, jogait.

Az INCOTERMS által szabályozott kérdések:

 • az eladó áruszállítási és a vevő adásvételi és fizetési kötelezettségei;
 • a csomagolás költségei;
 • a felek értesítési kötelezettségei.

A Nemzetközi Kereskedelmi Kamara (International Chamber of Commerce, ICC) 1936-ban hozta létre ezeket a nemzetközi kereskedelemben alkalmazandó standardokat. A kereskedelem fejlődése következtében állandó átdolgozás alatt áll, a legutóbbi (6. változat) 2000-ből való. Ezekből kifolyólag a szerződéskötésben utalni kell arra is, hogy az INCOTERMS melyik évi verziójára hivatkoznak megegyezéskor.

Az INCOTERMS célja

Az INCOTERMS létrehozásának célja egy egységes szabályozás megteremtése volt, amely az eladó és a vevő jogait szabályozza a nemzetközi szállítási szerződésekben, úgynevezett klauzulák formájában. A szokvány nem jogszabály, ezért csak azáltal lép életbe, hogy a szerződő felek elfogadják. A szokvány használata az export-import ügyletek során nem kötelező; jelentősége abban áll, hogy a szerződésekben nem kell részletesen szabályozni a szállítási feltételeket, elég utalni a megfelelő INCOTERMS klauzulára. (Például: az ár EXW Mosonmagyaróvár értendő).

Az INCOTERMS-et felhasználják a statisztikai adatszolgáltatások egyértelművé tételére is. Az EU-ban szokásos külkereskedelmi statisztikákban export esetében a FOB-értéket, import esetében a CIF értéket kell feltüntetni. Az IMF (International Monetary Fund - Nemzetközi Valutaalap) módszertana szerint a fizetési forgalom statisztikáknál az export és import esetében is a FOB értéket kell feltüntetni.

Az INCOTERMS minden klauzulája az eladó és a vevő kötelezettségeit is tartalmazza 10-10 pontban.

Az eladó kötelezettségei:

 • az áru rendelkezésre bocsátása;
 • engedélyek, vámformaságok, felhalmozások intézése;
 • fuvarozási és biztosítási szerződés megkötése;
 • költségmegosztás;
 • kockázatátvállalás;
 • az áru átadása;
 • értesítésadás a vevő részére;
 • átadást igazoló okmányok kitöltése;
 • ellenőrzés, csomagolás, jelölés;
 • egyéb kötelezettségek.

A vevő kötelezettségei:

 • az ár megfizetése;
 • engedélyek, felhalmozások és formaságok;
 • fuvarozási szerződés megkötése;
 • költségmegoszlás;
 • kockázatvállalás;
 • az áru átvétele;
 • értesítésadás az eladó részére;
 • az átadás igazolása, szállítási okmány vagy ezzel egyenértékű elektronikus közlés;
 • áruvizsgálat;
 • egyéb kötelezettségek.

A szokvány hivatalos nyelve az angol. 13 klauzulát tartalmaz, az egyes klauzulákat az eladó kötelezettségeinek növekvő sorrendjében mutatja be. A klauzulákat 3 betűvel jelölik, hozzátéve az értelmezéshez szükséges megnevezést, amely a klauzula fajtája szerint lehet az indítási hely, az érkezési hely, vagy a berakodási hely.

A klauzulák a következők alapján különböztethetők meg:

 • költségmegosztás az eladó és a vevő között
 • a kárveszély, a kockázat megosztása az eladó és a vevő között.

Fogalmak az INCOTERMS gyakorlatában

 • A fuvarparitás: az a földrajzi pont, ahol a szállítással kapcsolatos költségek átszállnak az eladóról a vevőre. 
 • Teljesítés helye: az a földrajzi pont, ahol a szállítással kapcsolatos kockázat átszáll az eladóról a vevőre.
 • Egypontos klauzulák (E, F, D csoport): a költség és a kockázat ugyanazon a földrajzi ponton száll át. 
 • Kétpontos klauzulák (C csoport): a költség és a kockázat eltéro földrajzi ponton száll át. 
 • Multimodális klauzulák: minden fuvarozási módnál alkalmazható.

Az INCOTERMS fajtái és csoportosításuk

A klauzulák fajtái a költség átszállása alapján

 • Ha a költség ugyanott száll át az eladóról a vevőre ahol a kockázat, akkor a klauzula 1 pontos.
 • Ha a költség és a kockázat átszállása szétválik, akkor a klauzula 2 pontos.

A klauzulák fajtái a fuvarozási mód alapján

 • Az alkalmazott fuvarozási mód alapján a klauzulák lehetnek tengeri vagy belvízi klauzulák illetve multimodális klauzulák.
 • A multimodális klauzulák többféle fuvarozási mód és különböző összekapcsolódási módok esetén alkalmazott.

A klauzulák

A 13 klauzula az eladó kötelezettségének és kockázatának a sorrendjében:

 • "E" csoport - EXW
 • "F" csoport - FCA, FAS, FOB
 • "C" csoport - CFR, CIF, CPT, CIP
 • "D" csoport - DAF, DES, DEQ, DDU, DDP

 


Az "E" csoport

incoterms-e

 

EXW - Exworks (gyárból, raktárházból)

Az eladó saját telephelyén köteles az árut megfelelően csomagolva (a megfelelő olyan csomagolás jelent, amely biztosítja az áru épségben történő megérkezését), számlázva a vevő rendelkezésére bocsátani. A költség és a kockázat a gyártól a vevőt terheli, ezért ez 1 pontos, multimodális klauzula.

 • Az eladó fizeti azokat az ellenőrzési költségeket, amelyek az áru rendelkezésre bocsátásához szükségesek.
 • A vevő kérésére és költségére az eladó segít az okmányok illetve engedélyek beszerzésében.
 • Minden egyéb feladat a vevőre hárul (fuvarozási eszköz, berakodás, kiviteli- és beviteli engedély beszerzése, vámolás stb.)
 • Az eladó értesítési kötelezettsége: az áru elkészülte.
 • A vevő értesítési kötelezettsége: a fuvareszköz kiállításának időpontja.

 


 

Az "F" csoport

 incoterms-f

 

FCA - Free Carrier (költségmentesen a fuvarozónak átadva)

Az eladó köteles az árut saját költségére és kockázatára a vevő által megjelölt fuvarozóhoz eljuttatni és neki fuvarozás céljára átadni.

Ez a klauzula közúti, vasúti és légi fuvarozás esetén alkalmazható.

A költség és a kockázat a megadott földrajzi ponton az árunak a fuvarozó részére történő átadása után a vevőt terheli, ezért ez 1 pontos, multimodális klauzula. (Lássunk néhány példát. Ha az árut a fuvarozó fuvarozás céljára nem veszi át többletköltségek merülnek fel, amelyek a vevőt terhelik.)

 • Fuvarozási eszközről a vevő gondoskodik.
 • Az eladó értesítési kötelezettsége: az áru elkészülte vagy a speditőrnek való átadás.
 • A vevő értesítési kötelezettsége: a fuvareszköz vagy a választott speditőr.
 • Ha a vevő elmulasztja értesítési kötelezettségét, akkor az eladó jogosult fuvarozót választani.
 • Kiviteli engedélyről az eladó, beviteli engedélyről a vevő gondoskodik.
 • Exportra az eladó, importra a vevő vámoltat.

 

FAS - Free Alongside Ship (költségmentesen a hajó oldala mellé)

Az eladó köteles az árut saját költségére és kockázatára az indulási kikötőbe eljuttatni és a hajó hosszanti oldala mellett úgy elhelyezni, hogy az a hajóra közvetlenül berakható legyen.

Költség és kockázat az elhajózási kikötő rakpartjától a vevőt terheli, ezért ez 1 pontos, tengeri vagy belvízi klauzula. (Lássunk néhány példát. Ha nincs ott a hajó, akkor az eladó nem tudja az árut a hosszanti oldala mellett elhelyezni, ezért kikötőraktárba kell tennie, amelynek költségeit a vevő köteles viselni. Ha túl nagy a hajó, mert kicsi a kikötő, akkor a tengeren kell megpakolni, amelyhez könnyítőhajóra van szükség, amelynek költségeit az eladó viseli.)

 • Fuvareszközről a vevő gondoskodik.
 • Az eladó értesítési kötelezettsége: az árut a hajó oldalához szállította.
 • A vevő értesítési kötelezettsége: a hajó neve, a rakodóhely, és a határidő.
 • Az eladó a vevő kérésére és költségére segít az exportengedély beszerzésében.
 • A vámkezeltetést a vevő végzi.
 • A vevő viseli a mulasztások költségeit.

 

FOB - Free on Board (költségmentesen a hajó fedélzetén)

Az eladó köteles az árut saját költségére és kockázatára az indulási kikötőbe eljuttatni és a hajó fedélzetén a vevő rendelkezésére bocsátani.

Amikor az áru áthalad a hajó korlátja felett az összes költség és kockázat átszáll a vevőre, ezért ez 1 pontos, tengeri klauzula. (Lássunk néhány példát. Ha az áru a korlátra esik, akkor a berakodást szabályzó első tiszt mondja meg kire száll a kockázat. Ha nincs ott a hajó, akkor az eladó nem tudja az árut felpakolni, ezért kikötőraktárba kell tennie, amelynek költségeit a vevő köteles viselni. Ha túl nagy a hajó, mert kicsi a kikötő, akkor a tengeren kell megpakolni, amelyhez könnyítőhajóra van szükség, amelynek költségeit az eladó viseli.)

 • Fuvareszközről a vevő gondoskodik.
 • Az eladó értesítési kötelezettsége: az áru a hajó fedélzetén van. Kiállíttatja a hajóraklevelet, ezzel igazolja, hogy a fuvarozó átvette az árut.
 • A vevő értesítési kötelezettsége: hajó neve, rakodóhely, határidő.
 • Az eladó szerzi be az exportengedélyt, ő vámoltat exportra, a vevő szerzi be az importengedélyt, ő vámoltat importra.

 


  A "C" csoport

  incoterms-c

   

  CFR - Cost and Freight (költség és fuvardíj fizetve)

  Az eladó köteles az árut saját költségére az érkezési kikötőbe eljuttatni, a kockázat azonban az indulási kikötőben, amikor az áru áthalad a hajó korlátja felett, átszáll a vevőre, ezért ez 2 pontos, tengeri klauzula.

  • Fuvareszközről a vevő gondoskodik.
  • Az eladó értesítési kötelezettsége: az áru fedélzetre kerülése. Majd átadja a B/L-t.
  • A vevő értesítési kötelezettsége: rendeltetési kikötő illetve határidő.
  • Az eladó szerzi be az exportengedélyt és vámoltat, a vevő az importengedélyt és vámoltat.
  • A vevő viseli az úton levő áruval kapcsolatos költségeket.

   

   CIF - Cost Insurance and Freight (költség, biztosítás és fuvardíj fizetve)

   A biztosítást az eladó köti meg a vevő javára, a CFR érték 110%-ára. A többi pontban megegyezik a CFR-rel.
   Az eladó köteles az árut saját költségére az érkezési kikötőbe eljuttatni, a kockázat átszáll a vevőre az indulási kikötőben, amikor az áru áthalad a hajó korlátja felett, az eladó biztosításra kötelezett, ez egy 2 pontos, tengeri klauzula.

   • Fuvareszközről a vevő gondoskodik.
   • Az eladó értesítési kötelezettsége: az áru fedélzetre kerülése. Majd átadja a B/L-t.
   • A vevő értesítési kötelezettsége: rendeltetési kikötő illetve határidő.
   • Az eladó szerzi be az exportengedélyt és vámoltat, a vevő az importengedélyt és vámoltat.
   • A vevő viseli az úton levő áruval kapcsolatos költségeket.

    

    CPT - Carriage Paid to ... (fuvarozás fizetve valameddig)

    Az eladó köteles az árut saját költségére a vevő által megjelölt rendeltetési helyre eljuttatni. A kockázat a vevőt terheli attól kezdve, hogy az eladó az árut az első fuvarozónak átadja, ezért ez egy 2 pontos, multimodális klauzula.
    Kockázatos, mert ha az eladó rosszabb állapotban lévő hajót választ és az áruval történik valami, akkor az a vevőt terheli.

    • Fuvareszközről az eladó gondoskodik.
    • A vevő fizeti a kirakodás költségeit.
    • Az eladó szerzi be a kiviteli engedélyt, ő vámoltat exportra, a vevő a behozatali engedélyt, ő vámoltat importra.
    • Az eladó értesítési kötelezettsége: a fuvarozónak történő áruátadás. Át kell adnia a szállítási okmányokat a vevőnek.

     

     CIP - Carriage Insurance Paid to... (fuvarozás, biztosítás fizetve valameddig)

     A biztosítást az eladó köti meg a vevő javára, a szerződéses ár (CPT) 110%-ára. A többi pontban megegyezik a CPT-vel.

     Az eladó köteles az árut saját költségére a rendeltetési helyre eljuttatni. A kockázat az első fuvarozótól kezdve a vevőt terheli. Az eladó biztosításra kötelezett. Ez egy 2 pontos, multimodális klauzula.

     • Fuvareszközről az eladó gondoskodik.
     • A vevő fizeti a kirakodás költségeit.
     • Az eladó szerzi be a kiviteli engedélyt, ő vámoltat exportra, a vevő a behozatali engedélyt, ő vámoltat importra.
     • Az eladó értesítési kötelezettsége: a fuvarozónak történő áruátadás. Át kell adnia a szállítási okmányokat a vevőnek.

      


     A "D" csoport

     incoterms-d

      

     DAF - Delivered at Frontier (határra szállítva)

     Az eladó köteles az árut saját költségére és kockázatára a szerződésben megjelölt határig eljuttatni és a vámhatár előtt a vevő rendelkezésére bocsátani. A vámmal kapcsolatos költségek a vevőt terhelik. Ez egy 1 pontos, multimodális klauzula.

     • Fuvareszközről az eladó gondoskodik.
     • Az eladó értesítési kötelezettsége: az áru fuvarozónak való átadása. Át kell adnia az okmányokat a vevőnek.
     • Az eladó szerzi be a kiviteli engedélyt és vámoltat exportra, a vevő szerzi be a beviteli engedélyt és vámoltat importra.

      

     DES - Delivered ex Ship (leszállítva hajóról történő átadással)

     Az eladó köteles az árut saját költségére és kockázatára az érkezési kikötőbe eljuttatni és a hajó fedélzetén a vevő rendelkezésére bocsátani. A kirakodás költsége és kockázata a vevőt terheli. Ez egy 1 pontos, tengeri vagy belvízi klauzula.

     • Fuvareszközrol az eladó gondoskodik.
     • Az eladó értesítési kötelezettsége: elhajózás és várható érkezés. Át kell adnia az okmányokat.
     • Az eladó szerzi be a kiviteli engedélyt, ő vámoltat exportra, a vevő szerzi be a behozatali engedélyt és ő vámoltat importra.

      

     DEQ - Delivered ex Quay (leszállítva rakparton történő átadással)

     Az eladó köteles az árut saját költségére és kockázatára az érkezési kikötőbe eljuttatni és a kikötő rakpartján a vevő rendelkezésére bocsátani. A vámkezeléssel kapcsolatos költségek és terhek a vevőt terhelik. Ez egy 1 pontos, tengeri vagy belvízi klauzula.

     • Fuvareszközről az eladó gondoskodik.
     • Az eladó szerzi be az export- és importengedélyt, ő vámoltat.
     • VAT fizetési kötelezettségről a felek külön állapodnak meg.

      

     DDU - Delivered Duty Unpaid (leszállítva vámfizetés nélkül)

     Az eladó köteles az árut saját költségére és kockázatára a szerződésben megjelölt rendeltetési helyre eljuttatni. Minden költséget és kockázatot köteles viselni, a vám kivételével. Ez egy 1 pontos, multimodális klauzula.

     • Fuvareszközről az eladó gondoskodik.
     • Az eladó szerzi be a kiviteli engedélyt és vámoltat, a vevő szerzi be a beviteli engedélyt és vámoltat.
     • VAT fizetési kötelezettségről a felek külön állapodnak meg.

      

     DDP - Delivered Duty Paid (leszállítva vámfizetéssel)

     Az eladó köteles az árut saját költségére és kockázatára a rendeltetési helyre eljuttatni, minden költséget és kockázatot viselni, beleértve a vámot is. Ez egy 1 pontos, multimodális klauzula.

     • Fuvareszközről az eladó gondoskodik.
     • Az eladó szerzi be a kiviteli és a beviteli engedélyeket és vámoltat.
     • VAT fizetési kötelezettségről a felek külön állapodnak meg.

      


      

     Összefoglalás

     Az alábbi ábra segít az eddig leírtak áttekintésében.

     incoterms-2

     Archívumunkból

     Fiatalok az innovációért

     aiesec_440

     Az AIESEC nemzetközi, fiatalok által vezetett szervezetként kapcsolatot teremt a gazdasági szféra és a világ fiataljai között. Fő tevékenységünk nemzetközi szakmai gyakorlatok szervezése, amellyel lehetőséget biztosítunk vállalatoknak, hogy adó- és járulékmentesen, minimális adminisztráció mellett foglalkoztassanak a világ bármely részéről érkező, tehetséges és elkötelezett fiatalokat.

     Bővebben...:

     Események, érdekességek

     • 1
     • 2
     • 3
     Prev Next

     A hazai erőműépítés

     Az Energetikai Szakkollégium 2015. őszi, Lévai András emlékfélévének ötödik előadására 2015. november 5-én került sor. Az előadásban szó esett Magyarország jelenlegi erőműmixéről és a leálló/építés alatt lévő erőművekről, a nemzetközi...

     MAPASZ Konferencia

      „Az épületek energiahatékonyságáról" szóló 2010/31/EU számú irányelv lényege a „20-20-20" szlogennel jellemezhető. Vagyis az 1990-es szinthez viszonyítva, cél az üvegház-hatást okozó gázok 20%-os csökkentése, az energiahatékonyság 20%-os javítása, és a...

     Hatékony Ház Napok országszerte

     Nyisson és látogasson Ön is: Hatékony Ház Napok országszerte! A nyílt napok legfontosabb célja, hogy kézzelfogható tapasztalatot nyújtson az alacsony energiaigényű (avagy közel nulla energiaigényű) épületekről minden érdeklődő számára - segítségként az...

     Vállalati hírek, műszaki cégek

     • 1
     • 2
     • 3
     Prev Next

     Az Excel életre kel

     A vállalatirányítási rendszereknek a folyamatos üzleti igényekhez történő testre szabása túlságosan erőforrás-igényes feladat. Egy magyar fejlesztésű szoftver azonban képes arra, hogy a táblázatokból kevesebb, mint egy perc alatt könnyen használható webes...

     Új munkahelyek Miskolcon

     A Bosch kéziszerszám üzletága Európában átszervezi a fa- és felületmegmunkáló elektromos szerszámok gyártását és fejlesztését. 2014 második felétől ennek a piaci szegmensnek a termékeivel tervezik a gyártás bővítését a Bosch...

     Bosch - hálózatba kapcsolva

     A Bosch csoport újabb mérföldkőhöz érkezett budapesti központja építésében, és ennek alkalmából november 8-án bokrétaünnepséget szervezett. Az építkezés 18 milliárd forintos beruházásból megvalósuló második üteme 2015-ben fejeződik be. Az új központ...

     Műszaki oktatás, mérnök szak

     • 1
     • 2
     • 3
     Prev Next

     Kritikus infrastruktúra kutatások

     A két konzorciumi partner 2014. március 19-én tartotta sajtótájékoztatóval egybekötött záró rendezvényét, amelyet megtisztelt jelenlétével Dr. Répássy Róbert, igazságügyért felelős államtitkár, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium képviseletében és Theisz Bálint...

     A Wroclawi Műszaki Egyetem kitüntetése

     Rudas Imre a Wroclawi Műszaki Egyetem kitüntetettje. A Wroclawi Műszaki Egyetem október 1-jén tartotta ünnepélyes tanévnyitó ülését. Az egyetem vezetése és a meghívott rektorok taláros bevonulását követően Prof. Tadeusz Wiȩckowski...

     Felsőoktatást támogató megállapodás

     A Reinhold és Carmen Würth Alapítvány 2013. szeptember 26-án Együttműködési Megállapodást kötött a győri Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Karával. Az Alapítványt a 25 éve Magyarországon működő Würth Szereléstechnika Kft.,...

     Mérnök- és műszaki vetélkedők

     • 1
     • 2
     • 3
     Prev Next

     Pneumobil Gálafutam

     Az Óbudai Egyetem, a hazai Bosch Rexroth vállalatok valamint a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum elsődleges célja az volt a Gálafutam megszervezésével, hogy népszerűsítsék az alternatív energiaforrásokat, a környezettudatos gondolkodást, és...

     Formula Student Hungary

     A Formula Student Hungary 2013 harmadik napján, szombaton sajtótájékoztatót tartottak. A sajtótájékoztató után a rendezvény szervezői boxtúrát tartottak, amely során a sajtó képviselői testközelből is megnézhették a csapatok garázsait és...

     WorldSkills: magyar siker

     Magyarország 2013-ban negyedszer indult a 42. alkalommal megrendezésre került szakmák olimpiájának is nevezett WorldSkills világbajnokságon. A Lipcsében megtartott viadalon 52 ország 1045 versenyzője összesen 47 szakmában mérte össze a tudását.