Nyomtatás

Incoterms 2000

Rovat: Logisztika

szallitas

Figyelem! Nemrégiben megjelent az INCOTERMS 2010,
mely változtatásokat tartalmaz az INCOTERMS 2000 verziójához képest.
Az újdonságokról hamarosan egy összeállítást készítünk.

Az Incoterms jelentése és története

A kereskedelmi forgalomban a teljesítési hely, idő, felelősség és kockázat kérdéseinek pontos meghatározásához szükség van egy a nemzetközi gyakorlatban elfogadott, valamennyi piaci szereplő által egységesen értelmezett szabályozásra, irányelvekre. Az INCOTERMS a fuvarparitás meghatározására szolgáló nemzetközi szabvány, a kereskedelmi, logisztikai, szállítmányozási tevékenységek során. A kifejezés az angol International Commercial Terms (Nemzetközi Kereskedelmi Feltételek) szavak rövidítéséből származik. A nemzetközi kereskedelem egyik alapvető dokumentuma, a legismertebb külkereskedelmi szokvány, mely egyre inkább a belföldi kereskedelmi tevékenységek meghatározó elemévé is válik.

A szállítási feltételekre rendszerint az INCOTERMS 2000 az irányadó, ami azonban nem kötelező nemzetközi jog, hanem csak akkor érvényes, ha azt a szerződő felek egyértelműen kikötötték.

A fuvarparitás meghatározásakor három betűből álló rövidítéseket használunk. EXW, FCA, FAS, FOB, CFR, CIF, CPT, CIP, DAF, DES, DEQ, DDU, DDP. Hogy ezek mit is jelentenek, kiderül a teljes cikkből.

Az ICC vagyis International Chamber of Commerce (Nemzetközi Kereskedelmi Kamara) nevű szervezet iránymutatása. Magyarországi szervezete az ICC Hungary, vagyis a Nemzetközi Kereskedelmi Kamara Magyar Nemzeti Bizottsága.

Az Incoterms célja, hogy a nemzetközi kereskedelmi szerződésekben leggyakrabban szereplő kereskedelmi feltételek értelmezéséhez nyújtson segítséget, azok gyűjteményét adja. A fuvarparitás kétséget kizáró módon szabályozza, az áruszállítással kapcsolatos költségek megoszlását az eladó és a vevő között.
Az INCOTERMS az adásvételi szerződések szerződő feleinek az adott áru értékesítésével kapcsolatos jogaira és kötelezettségeire korlátozódik.

Az INCOTERMS klauzulái meghatározzák:

 • a fuvarparitást;
 • a teljesítés helyét;
 • az eladó és a vevő felelősségét, kötelezettségét, jogait.

Az INCOTERMS által szabályozott kérdések:

 • az eladó áruszállítási és a vevő adásvételi és fizetési kötelezettségei;
 • a csomagolás költségei;
 • a felek értesítési kötelezettségei.

A Nemzetközi Kereskedelmi Kamara (International Chamber of Commerce, ICC) 1936-ban hozta létre ezeket a nemzetközi kereskedelemben alkalmazandó standardokat. A kereskedelem fejlődése következtében állandó átdolgozás alatt áll, a legutóbbi (6. változat) 2000-ből való. Ezekből kifolyólag a szerződéskötésben utalni kell arra is, hogy az INCOTERMS melyik évi verziójára hivatkoznak megegyezéskor.

Az INCOTERMS célja

Az INCOTERMS létrehozásának célja egy egységes szabályozás megteremtése volt, amely az eladó és a vevő jogait szabályozza a nemzetközi szállítási szerződésekben, úgynevezett klauzulák formájában. A szokvány nem jogszabály, ezért csak azáltal lép életbe, hogy a szerződő felek elfogadják. A szokvány használata az export-import ügyletek során nem kötelező; jelentősége abban áll, hogy a szerződésekben nem kell részletesen szabályozni a szállítási feltételeket, elég utalni a megfelelő INCOTERMS klauzulára. (Például: az ár EXW Mosonmagyaróvár értendő).

Az INCOTERMS-et felhasználják a statisztikai adatszolgáltatások egyértelművé tételére is. Az EU-ban szokásos külkereskedelmi statisztikákban export esetében a FOB-értéket, import esetében a CIF értéket kell feltüntetni. Az IMF (International Monetary Fund - Nemzetközi Valutaalap) módszertana szerint a fizetési forgalom statisztikáknál az export és import esetében is a FOB értéket kell feltüntetni.

Az INCOTERMS minden klauzulája az eladó és a vevő kötelezettségeit is tartalmazza 10-10 pontban.

Az eladó kötelezettségei:

 • az áru rendelkezésre bocsátása;
 • engedélyek, vámformaságok, felhalmozások intézése;
 • fuvarozási és biztosítási szerződés megkötése;
 • költségmegosztás;
 • kockázatátvállalás;
 • az áru átadása;
 • értesítésadás a vevő részére;
 • átadást igazoló okmányok kitöltése;
 • ellenőrzés, csomagolás, jelölés;
 • egyéb kötelezettségek.

A vevő kötelezettségei:

 • az ár megfizetése;
 • engedélyek, felhalmozások és formaságok;
 • fuvarozási szerződés megkötése;
 • költségmegoszlás;
 • kockázatvállalás;
 • az áru átvétele;
 • értesítésadás az eladó részére;
 • az átadás igazolása, szállítási okmány vagy ezzel egyenértékű elektronikus közlés;
 • áruvizsgálat;
 • egyéb kötelezettségek.

A szokvány hivatalos nyelve az angol. 13 klauzulát tartalmaz, az egyes klauzulákat az eladó kötelezettségeinek növekvő sorrendjében mutatja be. A klauzulákat 3 betűvel jelölik, hozzátéve az értelmezéshez szükséges megnevezést, amely a klauzula fajtája szerint lehet az indítási hely, az érkezési hely, vagy a berakodási hely.

A klauzulák a következők alapján különböztethetők meg:

 • költségmegosztás az eladó és a vevő között
 • a kárveszély, a kockázat megosztása az eladó és a vevő között.

Fogalmak az INCOTERMS gyakorlatában

 • A fuvarparitás: az a földrajzi pont, ahol a szállítással kapcsolatos költségek átszállnak az eladóról a vevőre. 
 • Teljesítés helye: az a földrajzi pont, ahol a szállítással kapcsolatos kockázat átszáll az eladóról a vevőre.
 • Egypontos klauzulák (E, F, D csoport): a költség és a kockázat ugyanazon a földrajzi ponton száll át. 
 • Kétpontos klauzulák (C csoport): a költség és a kockázat eltéro földrajzi ponton száll át. 
 • Multimodális klauzulák: minden fuvarozási módnál alkalmazható.

Az INCOTERMS fajtái és csoportosításuk

A klauzulák fajtái a költség átszállása alapján

 • Ha a költség ugyanott száll át az eladóról a vevőre ahol a kockázat, akkor a klauzula 1 pontos.
 • Ha a költség és a kockázat átszállása szétválik, akkor a klauzula 2 pontos.

A klauzulák fajtái a fuvarozási mód alapján

 • Az alkalmazott fuvarozási mód alapján a klauzulák lehetnek tengeri vagy belvízi klauzulák illetve multimodális klauzulák.
 • A multimodális klauzulák többféle fuvarozási mód és különböző összekapcsolódási módok esetén alkalmazott.

A klauzulák

A 13 klauzula az eladó kötelezettségének és kockázatának a sorrendjében:

 • "E" csoport - EXW
 • "F" csoport - FCA, FAS, FOB
 • "C" csoport - CFR, CIF, CPT, CIP
 • "D" csoport - DAF, DES, DEQ, DDU, DDP

 


Az "E" csoport

incoterms-e

 

EXW - Exworks (gyárból, raktárházból)

Az eladó saját telephelyén köteles az árut megfelelően csomagolva (a megfelelő olyan csomagolás jelent, amely biztosítja az áru épségben történő megérkezését), számlázva a vevő rendelkezésére bocsátani. A költség és a kockázat a gyártól a vevőt terheli, ezért ez 1 pontos, multimodális klauzula.

 • Az eladó fizeti azokat az ellenőrzési költségeket, amelyek az áru rendelkezésre bocsátásához szükségesek.
 • A vevő kérésére és költségére az eladó segít az okmányok illetve engedélyek beszerzésében.
 • Minden egyéb feladat a vevőre hárul (fuvarozási eszköz, berakodás, kiviteli- és beviteli engedély beszerzése, vámolás stb.)
 • Az eladó értesítési kötelezettsége: az áru elkészülte.
 • A vevő értesítési kötelezettsége: a fuvareszköz kiállításának időpontja.

 


 

Az "F" csoport

 incoterms-f

 

FCA - Free Carrier (költségmentesen a fuvarozónak átadva)

Az eladó köteles az árut saját költségére és kockázatára a vevő által megjelölt fuvarozóhoz eljuttatni és neki fuvarozás céljára átadni.

Ez a klauzula közúti, vasúti és légi fuvarozás esetén alkalmazható.

A költség és a kockázat a megadott földrajzi ponton az árunak a fuvarozó részére történő átadása után a vevőt terheli, ezért ez 1 pontos, multimodális klauzula. (Lássunk néhány példát. Ha az árut a fuvarozó fuvarozás céljára nem veszi át többletköltségek merülnek fel, amelyek a vevőt terhelik.)

 • Fuvarozási eszközről a vevő gondoskodik.
 • Az eladó értesítési kötelezettsége: az áru elkészülte vagy a speditőrnek való átadás.
 • A vevő értesítési kötelezettsége: a fuvareszköz vagy a választott speditőr.
 • Ha a vevő elmulasztja értesítési kötelezettségét, akkor az eladó jogosult fuvarozót választani.
 • Kiviteli engedélyről az eladó, beviteli engedélyről a vevő gondoskodik.
 • Exportra az eladó, importra a vevő vámoltat.

 

FAS - Free Alongside Ship (költségmentesen a hajó oldala mellé)

Az eladó köteles az árut saját költségére és kockázatára az indulási kikötőbe eljuttatni és a hajó hosszanti oldala mellett úgy elhelyezni, hogy az a hajóra közvetlenül berakható legyen.

Költség és kockázat az elhajózási kikötő rakpartjától a vevőt terheli, ezért ez 1 pontos, tengeri vagy belvízi klauzula. (Lássunk néhány példát. Ha nincs ott a hajó, akkor az eladó nem tudja az árut a hosszanti oldala mellett elhelyezni, ezért kikötőraktárba kell tennie, amelynek költségeit a vevő köteles viselni. Ha túl nagy a hajó, mert kicsi a kikötő, akkor a tengeren kell megpakolni, amelyhez könnyítőhajóra van szükség, amelynek költségeit az eladó viseli.)

 • Fuvareszközről a vevő gondoskodik.
 • Az eladó értesítési kötelezettsége: az árut a hajó oldalához szállította.
 • A vevő értesítési kötelezettsége: a hajó neve, a rakodóhely, és a határidő.
 • Az eladó a vevő kérésére és költségére segít az exportengedély beszerzésében.
 • A vámkezeltetést a vevő végzi.
 • A vevő viseli a mulasztások költségeit.

 

FOB - Free on Board (költségmentesen a hajó fedélzetén)

Az eladó köteles az árut saját költségére és kockázatára az indulási kikötőbe eljuttatni és a hajó fedélzetén a vevő rendelkezésére bocsátani.

Amikor az áru áthalad a hajó korlátja felett az összes költség és kockázat átszáll a vevőre, ezért ez 1 pontos, tengeri klauzula. (Lássunk néhány példát. Ha az áru a korlátra esik, akkor a berakodást szabályzó első tiszt mondja meg kire száll a kockázat. Ha nincs ott a hajó, akkor az eladó nem tudja az árut felpakolni, ezért kikötőraktárba kell tennie, amelynek költségeit a vevő köteles viselni. Ha túl nagy a hajó, mert kicsi a kikötő, akkor a tengeren kell megpakolni, amelyhez könnyítőhajóra van szükség, amelynek költségeit az eladó viseli.)

 • Fuvareszközről a vevő gondoskodik.
 • Az eladó értesítési kötelezettsége: az áru a hajó fedélzetén van. Kiállíttatja a hajóraklevelet, ezzel igazolja, hogy a fuvarozó átvette az árut.
 • A vevő értesítési kötelezettsége: hajó neve, rakodóhely, határidő.
 • Az eladó szerzi be az exportengedélyt, ő vámoltat exportra, a vevő szerzi be az importengedélyt, ő vámoltat importra.

 


  A "C" csoport

  incoterms-c

   

  CFR - Cost and Freight (költség és fuvardíj fizetve)

  Az eladó köteles az árut saját költségére az érkezési kikötőbe eljuttatni, a kockázat azonban az indulási kikötőben, amikor az áru áthalad a hajó korlátja felett, átszáll a vevőre, ezért ez 2 pontos, tengeri klauzula.

  • Fuvareszközről a vevő gondoskodik.
  • Az eladó értesítési kötelezettsége: az áru fedélzetre kerülése. Majd átadja a B/L-t.
  • A vevő értesítési kötelezettsége: rendeltetési kikötő illetve határidő.
  • Az eladó szerzi be az exportengedélyt és vámoltat, a vevő az importengedélyt és vámoltat.
  • A vevő viseli az úton levő áruval kapcsolatos költségeket.

   

   CIF - Cost Insurance and Freight (költség, biztosítás és fuvardíj fizetve)

   A biztosítást az eladó köti meg a vevő javára, a CFR érték 110%-ára. A többi pontban megegyezik a CFR-rel.
   Az eladó köteles az árut saját költségére az érkezési kikötőbe eljuttatni, a kockázat átszáll a vevőre az indulási kikötőben, amikor az áru áthalad a hajó korlátja felett, az eladó biztosításra kötelezett, ez egy 2 pontos, tengeri klauzula.

   • Fuvareszközről a vevő gondoskodik.
   • Az eladó értesítési kötelezettsége: az áru fedélzetre kerülése. Majd átadja a B/L-t.
   • A vevő értesítési kötelezettsége: rendeltetési kikötő illetve határidő.
   • Az eladó szerzi be az exportengedélyt és vámoltat, a vevő az importengedélyt és vámoltat.
   • A vevő viseli az úton levő áruval kapcsolatos költségeket.

    

    CPT - Carriage Paid to ... (fuvarozás fizetve valameddig)

    Az eladó köteles az árut saját költségére a vevő által megjelölt rendeltetési helyre eljuttatni. A kockázat a vevőt terheli attól kezdve, hogy az eladó az árut az első fuvarozónak átadja, ezért ez egy 2 pontos, multimodális klauzula.
    Kockázatos, mert ha az eladó rosszabb állapotban lévő hajót választ és az áruval történik valami, akkor az a vevőt terheli.

    • Fuvareszközről az eladó gondoskodik.
    • A vevő fizeti a kirakodás költségeit.
    • Az eladó szerzi be a kiviteli engedélyt, ő vámoltat exportra, a vevő a behozatali engedélyt, ő vámoltat importra.
    • Az eladó értesítési kötelezettsége: a fuvarozónak történő áruátadás. Át kell adnia a szállítási okmányokat a vevőnek.

     

     CIP - Carriage Insurance Paid to... (fuvarozás, biztosítás fizetve valameddig)

     A biztosítást az eladó köti meg a vevő javára, a szerződéses ár (CPT) 110%-ára. A többi pontban megegyezik a CPT-vel.

     Az eladó köteles az árut saját költségére a rendeltetési helyre eljuttatni. A kockázat az első fuvarozótól kezdve a vevőt terheli. Az eladó biztosításra kötelezett. Ez egy 2 pontos, multimodális klauzula.

     • Fuvareszközről az eladó gondoskodik.
     • A vevő fizeti a kirakodás költségeit.
     • Az eladó szerzi be a kiviteli engedélyt, ő vámoltat exportra, a vevő a behozatali engedélyt, ő vámoltat importra.
     • Az eladó értesítési kötelezettsége: a fuvarozónak történő áruátadás. Át kell adnia a szállítási okmányokat a vevőnek.

      


     A "D" csoport

     incoterms-d

      

     DAF - Delivered at Frontier (határra szállítva)

     Az eladó köteles az árut saját költségére és kockázatára a szerződésben megjelölt határig eljuttatni és a vámhatár előtt a vevő rendelkezésére bocsátani. A vámmal kapcsolatos költségek a vevőt terhelik. Ez egy 1 pontos, multimodális klauzula.

     • Fuvareszközről az eladó gondoskodik.
     • Az eladó értesítési kötelezettsége: az áru fuvarozónak való átadása. Át kell adnia az okmányokat a vevőnek.
     • Az eladó szerzi be a kiviteli engedélyt és vámoltat exportra, a vevő szerzi be a beviteli engedélyt és vámoltat importra.

      

     DES - Delivered ex Ship (leszállítva hajóról történő átadással)

     Az eladó köteles az árut saját költségére és kockázatára az érkezési kikötőbe eljuttatni és a hajó fedélzetén a vevő rendelkezésére bocsátani. A kirakodás költsége és kockázata a vevőt terheli. Ez egy 1 pontos, tengeri vagy belvízi klauzula.

     • Fuvareszközrol az eladó gondoskodik.
     • Az eladó értesítési kötelezettsége: elhajózás és várható érkezés. Át kell adnia az okmányokat.
     • Az eladó szerzi be a kiviteli engedélyt, ő vámoltat exportra, a vevő szerzi be a behozatali engedélyt és ő vámoltat importra.

      

     DEQ - Delivered ex Quay (leszállítva rakparton történő átadással)

     Az eladó köteles az árut saját költségére és kockázatára az érkezési kikötőbe eljuttatni és a kikötő rakpartján a vevő rendelkezésére bocsátani. A vámkezeléssel kapcsolatos költségek és terhek a vevőt terhelik. Ez egy 1 pontos, tengeri vagy belvízi klauzula.

     • Fuvareszközről az eladó gondoskodik.
     • Az eladó szerzi be az export- és importengedélyt, ő vámoltat.
     • VAT fizetési kötelezettségről a felek külön állapodnak meg.

      

     DDU - Delivered Duty Unpaid (leszállítva vámfizetés nélkül)

     Az eladó köteles az árut saját költségére és kockázatára a szerződésben megjelölt rendeltetési helyre eljuttatni. Minden költséget és kockázatot köteles viselni, a vám kivételével. Ez egy 1 pontos, multimodális klauzula.

     • Fuvareszközről az eladó gondoskodik.
     • Az eladó szerzi be a kiviteli engedélyt és vámoltat, a vevő szerzi be a beviteli engedélyt és vámoltat.
     • VAT fizetési kötelezettségről a felek külön állapodnak meg.

      

     DDP - Delivered Duty Paid (leszállítva vámfizetéssel)

     Az eladó köteles az árut saját költségére és kockázatára a rendeltetési helyre eljuttatni, minden költséget és kockázatot viselni, beleértve a vámot is. Ez egy 1 pontos, multimodális klauzula.

     • Fuvareszközről az eladó gondoskodik.
     • Az eladó szerzi be a kiviteli és a beviteli engedélyeket és vámoltat.
     • VAT fizetési kötelezettségről a felek külön állapodnak meg.

      


      

     Összefoglalás

     Az alábbi ábra segít az eddig leírtak áttekintésében.

     incoterms-2

     Archívumunkból

     LEAN ESeT 2010

     leancenter_560

     LEAN ESeT fórum a Dunaújvárosi Főiskolán

     Ha érdekli, mely eszközök alkalmazhatók és hogyan a termelési folyamatok fejlesztésére, vagy miként lehet csökkenteni a gyártási veszteségeket lean módszerekkel, ezt a lehetőséget ne hagyja ki! 

     Bővebben...:

     Események, érdekességek

     • 1
     • 2
     • 3
     Prev Next

     MAPASZ Konferencia

      „Az épületek energiahatékonyságáról" szóló 2010/31/EU számú irányelv lényege a „20-20-20" szlogennel jellemezhető. Vagyis az 1990-es szinthez viszonyítva, cél az üvegház-hatást okozó gázok 20%-os csökkentése, az energiahatékonyság 20%-os javítása, és a...

     Hatékony Ház Napok országszerte

     Nyisson és látogasson Ön is: Hatékony Ház Napok országszerte! A nyílt napok legfontosabb célja, hogy kézzelfogható tapasztalatot nyújtson az alacsony energiaigényű (avagy közel nulla energiaigényű) épületekről minden érdeklődő számára - segítségként az...

     ESZK féléves programterve

     Bánki Donát Emlékfélév - Az Energetikai Szakkollégium 2014/2015-ös tanév őszi féléves programterve. Az előadások helyszíne, időpontja: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Q épület BF13-as terem, 18:00 (ha másként nem jelzett). Bővebb információ a www.eszk.org...

     Vállalati hírek, műszaki cégek

     • 1
     • 2
     • 3
     Prev Next

     Az Excel életre kel

     A vállalatirányítási rendszereknek a folyamatos üzleti igényekhez történő testre szabása túlságosan erőforrás-igényes feladat. Egy magyar fejlesztésű szoftver azonban képes arra, hogy a táblázatokból kevesebb, mint egy perc alatt könnyen használható webes...

     Új munkahelyek Miskolcon

     A Bosch kéziszerszám üzletága Európában átszervezi a fa- és felületmegmunkáló elektromos szerszámok gyártását és fejlesztését. 2014 második felétől ennek a piaci szegmensnek a termékeivel tervezik a gyártás bővítését a Bosch...

     Bosch - hálózatba kapcsolva

     A Bosch csoport újabb mérföldkőhöz érkezett budapesti központja építésében, és ennek alkalmából november 8-án bokrétaünnepséget szervezett. Az építkezés 18 milliárd forintos beruházásból megvalósuló második üteme 2015-ben fejeződik be. Az új központ...

     Műszaki oktatás, mérnök szak

     • 1
     • 2
     • 3
     Prev Next

     Kritikus infrastruktúra kutatások

     A két konzorciumi partner 2014. március 19-én tartotta sajtótájékoztatóval egybekötött záró rendezvényét, amelyet megtisztelt jelenlétével Dr. Répássy Róbert, igazságügyért felelős államtitkár, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium képviseletében és Theisz Bálint...

     A Wroclawi Műszaki Egyetem kitüntetése

     Rudas Imre a Wroclawi Műszaki Egyetem kitüntetettje. A Wroclawi Műszaki Egyetem október 1-jén tartotta ünnepélyes tanévnyitó ülését. Az egyetem vezetése és a meghívott rektorok taláros bevonulását követően Prof. Tadeusz Wiȩckowski...

     Felsőoktatást támogató megállapodás

     A Reinhold és Carmen Würth Alapítvány 2013. szeptember 26-án Együttműködési Megállapodást kötött a győri Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Karával. Az Alapítványt a 25 éve Magyarországon működő Würth Szereléstechnika Kft.,...

     Mérnök- és műszaki vetélkedők

     • 1
     • 2
     • 3
     Prev Next

     Pneumobil Gálafutam

     Az Óbudai Egyetem, a hazai Bosch Rexroth vállalatok valamint a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum elsődleges célja az volt a Gálafutam megszervezésével, hogy népszerűsítsék az alternatív energiaforrásokat, a környezettudatos gondolkodást, és...

     Formula Student Hungary

     A Formula Student Hungary 2013 harmadik napján, szombaton sajtótájékoztatót tartottak. A sajtótájékoztató után a rendezvény szervezői boxtúrát tartottak, amely során a sajtó képviselői testközelből is megnézhették a csapatok garázsait és...

     WorldSkills: magyar siker

     Magyarország 2013-ban negyedszer indult a 42. alkalommal megrendezésre került szakmák olimpiájának is nevezett WorldSkills világbajnokságon. A Lipcsében megtartott viadalon 52 ország 1045 versenyzője összesen 47 szakmában mérte össze a tudását.

     Címszavakban

     acél alternatív alumínium anyagismeret A VI. Magyar Műszaki Értelmiségi Napja új kezdeményezéssel az „Innováció Napja” programjával – nyitott nap keretében cégbem belsőégésű benzin betonszilárdság bio biztonságtechnika diagnosztika diákoknak dízel energetikai auditor energetikai tanúsítvány energia energiaforrás energiahordozó energiamegtakarítás energiaszükséglet energiatanúsítvány EPEC falfűtés falhűtés felelős műszaki vezető feltaláló felületkezelés festés fizikus Ford történelem fosszilis fényforrás fűtés gyártástechnológia gáz gázkészülék hallgatói innováció eredményeivel hidrogén horgany hőszigetelés hűtés IAESTE időgép Időért incoterms InPulse ipari park kreatív programokkal folytatódott. kémény környezetvédelem közlekedés lakcímke LCD technológia LED LED-es fényforrás logisztika lámpatest marás megújuló energia minőségirányítás minőségügy munkavédelem mérnök mérnök szakok mérnökverseny mértékegység műszaki műszaki ellenőr műszaki oktatás műszaki portál műszaki értelmiség nanotechnológia nap napelem napenergia napkollektor naptűzhely passzívház PB penész reccs rezgésdiagnosztika sugárzásvédelem szabvány szigetelés szikraforgácsolás szélenergia szénmonoxid teljeskörű minőségirányítás Total Quality Management továbbképzés TQM tégla tésztahíd túláram tűzihorganyzás tűzvédelem UniTech Verseny villamos áram víz építés önéletrajz üzemanyag üzemanyagcellás